Doklady potrebné pri vybavení pohrebu

1. Občiansky preukaz zosnulého.
2. Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne zosnulého.
3. Občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu.
4. Rodný alebo sobášny list (v ojedinelých prípadoch).
5. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
6. Oblečenie pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, obuv).

Keďže je našou snahou vám pri strate blízkej osoby čo najviac pomôcť a uľahčiť ťažké chvíle, ušetriť čas i nemalé finančné prostriedky spojené s dopravou do miesta, kde úmrtie nastalo, na základe splnomocnenia, ktoré Vám u nás vybavíme, zabezpečíme:
- prevzatie osobných vecí po zosnulej osobe v nemocnici (v domove dôchodcov),
- vybavenie matričných dokladov v mieste úmrtia aj bez prítomnosti príbuzných.

O STYX

Od roku 2015 naša pohrebná služba STYX zabezpečuje pozostalým kompletný pohrebný servis hlavne v čase, keď potrebujete byť v kruhu svojich blízkych.

Spomienky môžu byť krásne aj vďaka detailom, na ktorých si dáme záležať. 

Zavolajte nám!

Sociálne siete

 

 

Search